fbpx
Skip to content

March 2021 Menu

2021-03-01 00:00:002शेव भाजीचपाती (3)जीरा राईसबेसन पिठलेचपाती (3)
2021-03-02 00:00:003बटाटा सुकी भाजीचपाती (3)मशरूम करीचपाती (3)
2021-03-03 00:00:004वांग्याची भाजीचपाती (3)इंद्रायणी राईसआलू पालकचपाती (3)
2021-03-04 00:00:005आलू गोबीचपाती (3)कारल्याची भाजीचपाती (3)
2021-03-05 00:00:006फ्लॉवर भाजीचपाती (3)दुधी कोफ्ता करीचपाती (3)
2021-03-06 00:00:007सांडग्याची भाजीचपाती (3)लसूणी मेथीचपाती (3)
2021-03-07 00:00:001
2021-03-08 00:00:002मटकी उसळचपाती (3)जीरा राईसटोमॅटो चटणीचपाती (3)
2021-03-09 00:00:003आलू मटारचपाती (3)मेथीची भाजीचपाती (3)
2021-03-10 00:00:004वांगी बटाटा भाजीचपाती (3)इंद्रायणी राईसदुधी चणा भाजीचपाती (3)
2021-03-11 00:00:005काळे चणे उसळचपाती (3)शेव टमाटरचपाती (3)
2021-03-12 00:00:006मटार टोमॅटो भाजी चपाती (3)हिरवे मूग आमटीचपाती (3)
2021-03-13 00:00:007मोदकाची आमटीचपाती (3)व्हेज जलफ्रेजीचपाती (3)
2021-03-14 00:00:001
2021-03-15 00:00:002पतोडी आमटीचपाती (3)जीरा राईसफरसबी भाजीचपाती (3)
2021-03-16 00:00:003मिक्स भाजीचपाती (3)भरली कारल्याची भाजीचपाती (3)
2021-03-17 00:00:004शेवग्याच्या शेंगांची आमटीचपाती (3)इंद्रायणी राईसगवार शेंग्याची भाजीचपाती (3)
2021-03-18 00:00:005छोले मसालाचपाती (3)कुरडाईची भाजीचपाती (3)
2021-03-19 00:00:006भेंडी मसालाचपाती (3)बटाटा रस्सा भाजीचपाती (3)
2021-03-20 00:00:007झुणकाचपाती (3)मसाले भातमराठी कढीव्हेजिटेबल कोरमाचपाती (3)
2021-03-21 00:00:001
2021-03-22 00:00:002डूबुकवडे आमटीचपाती (3)जीरा राईसलाल भोपळ्याची (डांगर) भाजीचपाती (3)
2021-03-23 00:00:003आलू पालकचपाती (3)आचारी दही भेंडीचपाती (3)
2021-03-24 00:00:004भरली वांग्याची भाजीचपाती (3)शेपूची भाजीचपाती (3)
2021-03-25 00:00:005भरली भेंडीचपाती (3)चवळीची आमटीचपाती (3)
2021-03-26 00:00:006डोबळी मिरची बेसनचपाती (3)गट्टे की सबजीचपाती (3)
2021-03-27 00:00:007राजमा मसालाचपाती (3)इंद्रायणी राईसपाव भाजी चपाती (3)
2021-03-28 00:00:001
2021-03-29 00:00:002भज्यांची आमटीचपाती (3)जीरा राईसचणा डाळ मसाला चपाती (3)
2021-03-30 00:00:003दम आलूचपाती (3)भरली दोडकी चपाती (3)
2021-03-31 00:00:004पत्ता गोबीचपाती (3)सोयाबीन चंक भाजीचपाती (3)